Čo to je?

Jógová terapia

Jógová terapia je súbor cvičení, pri ktorých sa detičky naučia prepojiť svoje dýchanie, pozornosť a pohyb. Cvičenie je pokojné a pomalé, dbá sa najmä na správne postavenie a dýchanie. Preto je táto terapia úzko spätá s dychovou gymnastikou.
 • Ako dlho?
  20 minút
 • Kde?
 • Ako často?
  2-krát týždenne

Ako to pomôže?

Pri správnom postupe má veľmi blahodarné účinky na celkové zdravie detí ako aj ich psychickú pohodu. Detičky sú vyrovnanejšie a spokojnejšie.

Vďaka týmto cvičeniam dokážu lepšie pracovať s bránicou a udržať si pozornosť, čo im veľmi pomôže pri ďaľšom vzdelavaní.

Má zvlášť dobré výsledky v súvislosťou s dychovou gymnastikou

Výhoda pre naše deti

Deti s respiračnými ochoreniami ich takýmto spôsobom dokážu lepšie znášať a postupne prekonávať.

  Čo je pre nás dôležité:
 • Pokojné, pomalé cvičenie
 • Pôsobí priaznivo na kvalitu dýchania
 • Upokojuje a učí deti k udržaniu pozornosti
 • Učí DETI!