Čo to je?

Speleoterapia

Vplyv jaskynného ovzdušia na ochorenia dýchacích ciest poznali už starí Rimania. Od 15 storočia sa datujú záznamy pozitívneho vplyvu jaskynného prostredia na liečbu záduchu. Od polovice 20. storočia má výskum jaskynného ovzdušia a jeho vplyvu na ochorenia dýchacích ciest stúpajúcu tendenciu a vzniká nový typ terapie- speleoterapia. Zárukou úspešnosti liečby je výskyt speleoaerosólu a špecifickej mikroklímy , ktoré v kombinácii majú vysoko priaznivý účinok na dýchacie cesty , ale aj na povrchové časti tela- kožu.
  • Kde?
    Jasovská jaskyňa

Ako to pomôže?

Jasovská jaskyňa je od r., 1977 UNESCOm vyhlásená za biosférickú rezerváciu.

Vzhľadom na vysoko priaznivé zloženie mikroklímy je ideálnym miestom na absolvovanie speleoterapeutických procedúr detí aj dospelých.

Výhoda pre naše deti:

Účinok na dýchacie cesty

Vplyv taktiež na povrchové časti tela- kožu